De sluiscomplexen Born, Maasbracht en Heel zijn in opdracht van Rijkwaterstaat geschikt gemaakt voor schepen van grotere lengte (klasse Vb). Hiertoe is van elk complex één sluiskolk met 85 meter v...

Over Boorsma


Ingenieursbureau Boorsma is een advies- en ingenieursbureau dat opdrachten uitvoert binnen de branches “bouw en civiel” en “milieu en geologie”