Met de stuwcomplexen bij Driel, Amerongen en Hagestein kan Rijkswaterstaat de waterstand in de Nederrijn en Lek en de IJssel reguleren. Het stuwcomplex bij Driel verdeelt het beschikbare rivierwater ...

Over Boorsma


Ingenieursbureau Boorsma is een advies- en ingenieursbureau dat opdrachten uitvoert binnen de branches “bouw en civiel” en “milieu en geologie”