Aan de westkant van Leeuwarden is onder het Van Harinxmakanaal een aquaduct aangelegd als onderdeel van de Haak om Leeuwarden. Dit grote infrastructurele project heeft de bereikbaarheid van Leeuwarde...

Over Boorsma


Ingenieursbureau Boorsma is een advies- en ingenieursbureau dat opdrachten uitvoert binnen de branches “bouw en civiel” en “milieu en geologie”